Provincie West-Vlaanderen

Onze waardevolle West-Vlaamse grond verdient respect, met een duurzaam gebruik van de schaarse en dus waardevolle ruimte: leefbare woonkernen, goed uitgeruste bedrijventerreinen, voldoende landbouwgrond, waardevolle natuur, droge voeten en duurzame energie.

Provincie West-Vlaanderen
Bron: beeldbank.west-vlaanderen.be

#MEERWESTVLAANDEREN

Meer West-Vlaanderen, daar gaan we samen voor!

De komende jaren investeren we 250 miljoen euro in meer fietspaden, meer groen, meer opleidingen voor werknemers, meer kansen voor ondernemers en landbouwers, meer duurzaamheid ... Meer West-Vlaanderen realiseren we samen met alle West-Vlaamse steden en gemeenten, samen met Vlaanderen en samen met Europa. Het beleid voor de periode 2020-2025 wordt vooral een praktisch beleid, een beleid op maat van de vragen en problemen die zich in West-Vlaanderen stellen: investeringen in fietsinfrastructuur, economie, veiligheid, waterbeheersingswerken en landbouw. Om West-Vlaanderen nog sterker, beter en aantrekkelijker  te maken, focust het provinciebestuur als een gedreven aanjager vanaf 2018 op haar grondgebonden opdrachten. 

Grondgebonden

Onze waardevolle West-Vlaamse grond verdient respect, met een duurzaam gebruik van de schaarse en dus waardevolle ruimte: leefbare woonkernen, goed uitgeruste bedrijventerreinen, voldoende landbouwgrond, waardevolle natuur, droge voeten en duurzame energie. Als een ervaren regisseur en bouwheer zorgt het provinciebestuur dat natuur, grond en water optimaal gebruikt worden, zodat onze provincie verder kan groeien. 

Voortdoen

Hard werken en voortdoen, het zit in het DNA van de West-Vlaming. Het ondernemen maakte van onze provincie een welvarende regio. Een gunstig bedrijfsklimaat, professionele opleidingen, stimulansen voor starters en groeikansen voor land- en tuinbouw, stellen onze welvaart veilig. Om het ondernemerschap naar een nog hoger niveau te tillen brengt ons provinciebestuur economische en technologische partners samen en verdedigt ze de belangen van onze ondernemers, zowel nationaal als internationaal.

Jeunen

West-Vlamingen zijn levensgenieters. ‘Jeunen’ en gastvrijheid gaan hier hand in hand. Het recreatieve aanbod en de verblijfsmogelijkheden hier zijn uniek. Provinciale domeinen, fiets- en wandelroutes, oorlogsherinneringen, sterrenrestaurants, topevenementen en onze prachtige Kust bekoren iedere West-Vlaming en bezoeker. Een excellente regio, die ons provinciebestuur als ambassadeur met fierheid promoot tot ver buiten onze grenzen.

Bekende West-Vlaming Sarah Vandeursen legt dit zo visueel mogelijk uit. In een absurde kookshow presenteert zij het recept van ons provinciebestuur: laag per laag, telkens met de juiste (deeg)rol erbij.


Koning Leopold III-Laan 41
8200 Sint-Andries
België
www.west-vlaanderen.be