Maat_werk Architecten

MAAT_WERK architecten is een kantoor dat zich in hoofdzaak toelegt op restauratie- en herbestemmingsprojecten, waarbij een hoge kwaliteit wordt nagestreefd.

Maat_werk Architecten
Rubens’ portiek. Bron: www.maatwerkarchitecten.be

Projecten zijn uiteenlopend en omvatten o.a. restauratie en (gedeeltelijke) herbestemming van musea, restauratie en herbestemmen van kerken, restauratie en herinrichten van scholen, gevelrenovaties, restaureren en verbouwen van woningen, begeleiden van onderhoudswerken,…


Jules Borderstraat 22 bus 101
2018 Antwerpen
België
maatwerkarchitecten.be