Het Facilitair Bedrijf

Het agentschap Facilitair Bedrijf (kortweg Het Facilitair Bedrijf) ondersteunt entiteiten binnen de Vlaamse overheid en lokale besturen met facilitaire dienstverlening. Wij willen een voorbeeldfunctie vervullen door op efficiënte wijze een duurzaam facilitair aanbod te realiseren.

Het Facilitair Bedrijf

Havenlaan 88, bus 60
1000 Brussel
België