Groen Licht Vlaanderen

Groen Licht Vlaanderen vzw is een verlichtingscluster van meer dan 80 aangesloten organisaties. De vereniging is erkend door de Vlaamse Overheid (VLAIO, Agentschap Innoveren & Ondernemen) als een cluster rond integratieve en geconnecteerde verlichting.

Groen Licht Vlaanderen
Bron: www.groenlichtvlaanderen.be

Groen Licht Vlaanderen wil samen met haar steunende leden:

  • een neutraal aanspreekpunt zijn voor organisaties en doorverwijzen naar externe partners waar wenselijk; neutraal advies en metingen op maat
  • kwalitatief hoogstaande opleidingen en studiedagen inrichten voor werknemers uit de verlichtingssector. De nood naar neutrale opleidingen is dan ook groot binnen de sector. Ook willen we ontmoetingsmomenten faciliteren tussen bedrijven onderling als met de ganse waardeketen (b.v. de LICHTdag).
  • gemeenschappelijke noden en opportuniteiten detecteren; innovatie / vernieuwing van de sector versnellen via collectieve acties zoals demonstratieprojecten, lezingen, visieteksten,… Zo initieerden we reeds tal van vraag gedreven (demonstratie)projecten die nuttig zijn voor de ganse sector. Voorbeelden zijn projecten rond Human Centric Lighting, Daglichtregelsystemen,…
  • cocreatie realiseren met stakeholders; innovatieve concepten uitdragen en op basis hiervan verbindingen met leden en stakeholders aangaan. Groen Licht Vlaanderen heeft samenwerkingen met aanpalende organisaties zoals met AINB, Buildwise, Volta, NAV, Pixii, OVED, Good Light Group, …
  • als contactpunt fungeren naar overheden en organisaties toe. De overheid vraagt regelmatig advies om bv. REG-premie en/of ecologiepremie bij te sturen.
  • ijveren voor visueel comfortabele verlichting waarbij de gebruiker centraal staat. Daarvoor is er nood aan een organisatie die de verlichtingssector ondersteunt en verenigt.
  • de verlichtingscluster vertegenwoordigen in binnen- en buitenland. Groen Licht Vlaanderen is lid van ELCA, de European Lighting Cluster Alliance en heeft een nauwe samenwerking met NSVV (NL) en IBE-BIV (BE).

Gebroeders De Smetstraat 1
9000 Gent
België
www.groenlichtvlaanderen.be