Factor4

Factor4 is gespecialiseerd in energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, onderhoud en comfort voor niet-residentiële gebouwen, industrie, woonwijken en appartementsgebouwen.

Factor4
Bron: www.factor4.eu

We zijn een gezonde mix van doeners en denkers, met verschillende achtergronden: ingenieurstechniek, economie, financiën, proces management, … Als multidisciplinair team willen we onze bijdrage leveren aan het decarboniseren van de gebouwde omgeving.

Het zoeken naar optimalisatiemogelijkheden zit in ons DNA. Vandaar ook onze naam, Factor4 verwijst naar een viervoudige verhoging van de productiviteit door tegelijk de welvaart te verdubbelen en het gebruik van grondstoffen en energie te halveren. Dit idee werd voor de eerste keer geformuleerd in 1998 in het baanbrekende boek "Factor Four: Doubling Wealth, Halving Resource Use" van Lovins en von Weizsacker.

Factor4 begeleidt bedrijven en overheden met een brede waaier aan diensten waaronder assessments, strategische workshops, verificatie van het resultaat en ESG-rapportering. De klanten van Factor4 zijn o.a. lokale besturen, provincies, onderwijsinstellingen, overheidsorganisaties, private vastgoedeigenaars, investeerders in vastgoed en VME’s.


Lange winkelhaakstraat 26
2000 Antwerpen
België
factor4.eu