Energie & Milieustudiebureau Samson (EMS)

EMS is een studiebureau dat zich specialiseert inzake energie.

Energie & Milieustudiebureau Samson (EMS)
Bron: www.ems-advies.be

Onze diensten richten zich tot de gebouwde omgeving zowel voor particulieren, ondernemingen, scholen en openbare besturen. De kernactiviteiten binnen ons dienstenaanbod vormen:

  • Bijstand bij nieuwbouw en verbouwing o.a. via EPB-verslaggeving, gespecialiseerde berekeningen van bouwknopen, ... ;
  • Begeleiding tot realisatie van laag energie, passief- en nul energiegebouwen;
  • Luchtdichtheidsmetingen en begeleiden tot luchtdicht bouwen;
  • Haalbaarheidsstudies hernieuwbare energie;
  • Algemeen energieadvies en –audits;
  • Certificering van gebouwen.

Bijkomend kunnen we ook instaan voor meerdere bouwgerelateerde diensten, al dan niet in combinatie met onze vaste partners: veiligheidscoördinatie, stabiliteitsstudies, technisch verslag (grondverzet), technische keuringen, plaatsbeschrijvingen tot ook milieugerelateerde diensten (milieuvergunning, MER studies).


Vosselarestraat 7
9850 Nevele
België
www.ems-advies.be