Dialoog

Dialoog is een onafhankelijke vzw die particulieren en zelfstandigen informeert over duurzaam bouwen, verbouwen en wonen, aan de hand van vormingen, advies en publicaties.

Dialoog
Ontwerp van het nieuwe kantoor van Dialoog. - Foto: archipelago architects

Dialoog wil een zichtbare impuls geven aan duurzaam bouwen en bewust wonen. Meer comfort met minder grondstoffen en energie is ons uitgangspunt. Wij willen op deze manier de milieubelasting van het bouwproces beperken. Vertrekkend vanuit de thema’s water, energie en bouwen worden vormingsprogramma’s, advies en publicaties aangeboden. We werken zowel in de breedte als in de diepte: van laagdrempelige, korte infosessies (Wat is duurzaam bouwen, Isoleren van hellende en platte daken, …) tot het tweedaagse InfraxBouwTeamprogramma voor particulieren.

Dialoog is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum dat zich baseert op de meest recente wetenschappelijke informatie. De kwaliteit van onze visie en producten wordt getoetst aan een stuurgroep van externe deskundigen. We vertrekken vanuit het standpunt van de consument/bouwer en bieden een praktisch interpretatiekader aan voor het maken van persoonlijke keuzes.

Remylaan 13
3018 Wijgmaal
België
www.dialoog.be