DENC STUDIO

Reeds van bij haar oprichting profileerde DENC-STUDIO zich als een leergierige en veranderingsbereide ‘vernieuwer’; niet gericht op een veilige (windstille) kern maar eerder op de dynamiek van de randen (het windveld).

DENC STUDIO
Project Acasus. Bron: www.denc-studio.be

Niets blijft hetzelfde; overal rond ons heen zien we veranderingen. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Velen zien deze veranderingen als ‘iets om bang van te zijn – tegen elke prijs te vermijden’. De geschiedenis leert ons evenwel dat een strijd tegen verandering, zo goed als steeds wordt verloren.

Innovatie stelt onze onderneming in staat ‘anders’ dan anderen te zijn. Onze bevragende, innoverende en grensverleggende attitude is ons wezenskenmerk.

DENC-STUDIO wil door haar directe en indirecte impact een verschil maken.
DENC-STUDIO wil haar positieve impact maximaliseren.
DENC-STUDIO wil haar negatieve impact reduceren, liefst elimineren.
DENC-STUDIO wil sociale en ecologische verantwoordelijkheid opnemen.


LOODS 23
Dublinstraat 35 bus 0011
9000 Gent
België
www.denc-studio.be