COGEN

COGEN Vlaanderen wil actief bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK in Vlaanderen.

COGEN
Bron: www.cogenvlaanderen.be

COGEN Vlaanderen doet dit vanuit de overtuiging dat WKK een belangrijke rol te spelen heeft in twee deeldomeinen van de duurzame ontwikkeling, te weten een rationele energiepolitiek en het terugdringen van de emissies van broeikasgassen.

COGEN Vlaanderen is gegroeid tot het expertisecentrum en de ontmoetingsplaats voor het WKK gebeuren in Vlaanderen.

Zwartzustersstraat 16/0102
3000 Leuven
België
www.cogenvlaanderen.be