citydev.brussels

Bouwen aan de stad van morgen door nu in te spelen op de reële behoeften van de economische spelers en de inwoners van het Brussels gewest.

citydev.brussels
Bron: www.citydev.brussels

citydev.brussels stond na haar oprichting in 1974 lang bekend als de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB). Haar huidige naam, citydev.brussels, kreeg onze instelling in 2013, aan de vooravond van haar 40ste verjaardag.

We halen industriële, semi-industriële, ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven met hoge toegevoegde waarde blijvend naar het Brussels gewest door hen vastgoed (gronden of gebouwen) aan te bieden tegen interessante voorwaarden en aantrekkelijke prijzen.

Daarnaast verkopen we door het Brussels gewest gesubsidieerde nieuwbouwwoningen aan particulieren.

Onze doelstelling? Bouwen aan de stad van morgen door nu in te spelen op de reële behoeften van de economische spelers en de inwoners van het Brussels gewest. Zo willen we de kopers van onze woningen het leven comfortabeler maken door hen onder meer de kans te geven vlak bij hun werk te wonen. We hechten ook veel belang aan de energie-uitdagingen van morgen. Daarom zetten we volop in op zachte mobiliteit, nulenergiebouw, verantwoord waterbeheer...

Onze uitdagingen? Werken op het raakvlak tussen stadsintegratie, bereikbaarheid, mobiliteit, bodemsanering en complementariteit en verenigbaarheid van de grote stadsfuncties, namelijk economische activiteiten, woongelegenheid, collectieve voorzieningen en openbare ruimten. We willen van Brussel een buurtstad maken waar het goed leven is.

Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel (Molenbeek)
België
www.citydev.brussels