Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBLV)

Als netwerkorganisatie van duurzaam Vlaanderen bouwt BBLV aan morgen, met gebundelde krachten en op diverse terreinen.

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBLV)
Bron: ecobouwers.be

BBLV focust op hernieuwbare energie, plantaardige voeding, duurzame landbouw, emissievrije mobiliteit, circulaire economie en ruimtelijke ordening. Door vandaag rond deze thema’s slimme stappen te zetten, kunnen ze morgen wonen, werken en leven met respect voor onze planeet en al het moois dat ze te bieden heeft.

Initiatieven van BBLV m.b.t. verduurzaming van de bebouwde omgeving zijn:

Duurzaam bouwen begint bij Ecobouwers | Ecobouwers
Home
Levendige kernen met aangename woningen. Werk, de school, winkels dichtbij. Overal vlot naar toe, te voet, met de fiets of een gedeelde elektrische wagen. Natuur krijgt ruimte én er is groen in de stad. De energie die we verbruiken is hernieuwbaar. De producten die we gebruiken zijn circulair. We delen met onze buurt. Eten is lekker, gezond en lokaal geproduceerd.
C-Adviseurs | Bond Beter Leefmilieu
Met C-Adviseurs willen we de adviesgevers in Vlaanderen opleiden en wapenen zodat bouwheren op hun klassieke vragen een circulair antwoord krijgen.
Energy Saving Pioneers | Bond Beter Leefmilieu
Energy Saving Pioneers is een coalitie van voorlopers in energiebesparing, gefaciliteerd door Bond Beter Leefmilieu. De groep bestaat uit vooruitstrevende bedrijven en de milieubeweging. De coalitie informeert beleidsmakers omtrent de socio-economische meerwaarde en klimaatwinsten van energiebesparing en ijvert voor een ambitieus Belgisch energiebesparingsbeleid.

Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel
België
http://www.bblv.be