BAST architects & engineers

BAST architects & engineers wil een antwoord bieden op een aantal grote uitdagingen van deze samenleving. Deze zijn van ecologische, economische, sociale en zingevende aard.

BAST architects & engineers
Bron: www.bast.coop

Ecologisch:

BAST architects & engineers legt zeer nadrukkelijk het accent op een mens- en milieugerichte benadering. De gezondheid van de mens en de planeet zijn basiswaarden. “Bio-ecologisch bouwen” is geen modetrend of marketingstrategie, maar een doorleefd cultureel concept. BAST architects & engineers vindt het heel belangrijk om het bestaande patrimonium te herwaarderen en zal in de mate van het mogelijke eerder streven naar verbouwen in plaats van nieuwbouw.

Sociaal:

BAST architects & engineers streeft naar duurzame woonvormen met een evenwicht tussen het gemeenschappelijke en het individuele. BAST architects & engineers wil zich inzetten om duurzaam (ver)bouwen toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen.

Economisch:

BAST architects & engineers wil het collectieve laten primeren waarbij er genoeg is voor iedereen. Schaarste en maximalisatie van de individuele verrijking zijn waarden van het oude economische systeem. BAST architects & engineers onderschrijft de doelstellingen van het wereldwijde project van de gemeenschapseconomie. BAST architects & engineers is steeds op zoek naar de meest betaalbare oplossingen.

Zingeving:

In omgang met anderen zijn waardering, respect en eerlijkheid belangrijke basiswaarden. Het ontwerp- en bouwproces is een bewustwordingsproces waarbij creativiteit bij alle partijen aangewakkerd wordt.

Vanuit deze holistische aanpak creëren we als architecten en ingenieurs een gebouwde wereld die gezond is voor de mens, die een beperkte ecologische voetafdruk heeft voor de planeet, die respect, ruimte en kansen biedt voor éénieder, die een meerwaarde schept voor mens en milieu. De door ons gecreëerde gebouwen en omgevingen ademen, inspireren en doen leven!


De Pintelaan 347
9000 Gent
België
www.bast.coop