archipelago

archipelago, een contextuele en duurzame architectuur voor beter wonen, (ver-)zorgen, werken en leren – een gevoelige en systematische aanpak gesteund door research and innovation en de collectieve expertise van een geïnspireerd team.

archipelago
Bron: archipelago.be

archipelago is de meest recente ontwikkeling in de geschiedenis van twee gevestigde kantoren: baev en ar-te, opgericht in 1959 en 1995, en samengevoegd in 2016. Met kantoren in Brussel en Leuven verenigt archipelago meer dan 140 medewerkers. Wij zijn zowel nationaal als internationaal actief en werken aan projecten van concept tot voltooiing.

Vanuit onze ervaring met complexe projecten hebben wij een contextuele ontwerpmethode ontwikkeld op basis van vier pijlers: duurzaamheid, programmering, beleving en economie. Een architectuur die rekening houdt met de behoeftes van alle betrokkenen, die ruimtelijke ontwikkelingen op meerdere niveaus evalueert, en die inspeelt op beschikbare materialen en natuurlijke energie.

De organisatie van archipelago is gevormd rond vier ontwerpateliers: Wonen, Zorgen, Leren en Werken. Daarnaast hebben we een onderzoeks- en innovatieteam (R&I) opgezet dat onderzoek integreert in de architectuurpraktijk te integreren, zodat onze projecten in de voorhoede blijven van een discipline die zich snel ontwikkelt.

Vorstlaan 360 bus 7
1160 Brussel
België
archipelago.be