Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)

AGION ondersteunt schoolbesturen uit de gesubsidieerde sector bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol en duurzaam schoolgebouwenpark.

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)
(c) AG Real Estate. Bron: www.agion.be

Investeren in nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen is onze missie. Daarnaast bouwen we onze kennis over scholenbouw verder uit. We willen van een schoolgebouw meer maken dan een beschermende doos voor leerlingen en leerkrachten. Een goed schoolgebouw heeft immers een stimulerend effect op de leerprestaties en het welbevinden van de gebruikers. Hedendaagse schoolgebouwen moeten open en duurzaam zijn, veilig en toegankelijk. De school van vandaag moet zo gebouwd zijn dat ze voor meerdere generaties multifunctioneel en comfortabel is én blijft.


Koning Albert II – laan 15
1210 Brussel
België
www.agion.be