Cursusvoorwaarden

Door in te schrijven aanvaardt de deelnemer dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen de partijen regelen en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

Cursusvoorwaarden
Cursusvoorwaarden opleidingen Pixii

Inschrijving en bevestiging

Inschrijven voor een (online) opleiding of Expert Day van Pixii verloopt via het daarvoor bestemde online registratieformulier.

Na registratie ontvangt de deelnemer een factuur ter betaling van zijn inschrijving. Deze factuur zal verstuurd worden naar het e-mailadres dat werd ingevuld in het veld 'e-mailadres boekhouding'.

Ongeveer een week voor de opleiding of Expert Day aanvangt, ontvangt de deelnemer per mail praktische informatie. Deze mail zal verstuurd worden naar het e-mailadres dat werd ingevuld in het veld 'e-mail'.

In geval van een online opleiding verkrijgt de deelnemer maximum twee werkdagen na de registratie toegang tot de gekozen opleiding in Teachable. Deze toegang is 6 maanden geldig.

Annulatie door deelnemer

Inschrijvingen kunnen tot twee weken voor aanvang van de opleiding of Expert Day schriftelijk geannuleerd worden, mits een administratieve kost van € 25 per opleidingsdag wordt betaald.

Annulaties die minder dan twee weken voor het aanvangen van de opleiding worden doorgegeven, kunnen niet meer worden aanvaard. Er kan wel een plaatsvervanger afgevaardigd worden. Indien u al een betaling gedaan heeft via de kmo-portefeuille, is het niet meer mogelijk om een terugbetaling te krijgen. U kan dan in overleg een andere opleiding of dezelfde opleiding op een latere datum volgen.

Een inschrijving is definitief van zodra een schriftelijke aanmelding bij Pixii is toegekomen. Het niet bijwonen van een activiteit kan achteraf geen aanleiding geven tot enige terugvordering of niet betaling van de factuur.

Annulatie door Pixii

Pixii kan beslissen een vorming niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Indien een ingeschreven deelnemer het cursusgeld al betaald heeft, dan wordt dit integraal terugbetaald of wordt de terugbetaling geregeld via de kmo-portefeuille.

Indien Pixii zelf de studiedag annuleert, worden de deelnemers daarvan op de hoogte gebracht en worden de inschrijvingskosten volledig terugbetaald.

Enkel de opleidingen die geannuleerd worden door Pixii komen in aanmerking voor een terugbetaling via de kmo-portefeuille. Pixii levert het daarvoor vereiste annuleringsbewijs. In dat geval wordt het eigen aandeel van de deelnemer teruggestort via de kmo-portefeuille.

Betaling

De deelnemer verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 15 dagen na de ontvangst ervan. Het gebruik van de KMO-portefeuille ontslaat de deelnemer niet van tijdige betaling van de factuur. De datum waarop de deelnemer opdracht geeft om het verschuldigde bedrag vanuit de kmo-portefeuille door te storten aan Pixii wordt hiervoor in aanmerking genomen.

Persoonsgegevens

De gegevens van de deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en enkel ter beschikking gesteld van Pixii vzw en de partners van de Expert Day. Indien u bij inschrijving uw rijksregisternummer opgaf, wordt dat samen met uw naam en het aantal gevolgde uren opleiding uitsluitend doorgegeven aan het Vlaams Energieagentschap in het kader van de permanente vorming.

Indien u bij inschrijving uw stamnummer bij de Orde van Architecten opgaf, wordt dat samen met uw naam en het aantal gevolgde uren opleiding doorgegeven aan de Orde van Architecten in het kader van de permanente vorming.

Cursusmateriaal

Pixii levert cursussen aan in pdf-vorm, en voorziet niet in gedrukte cursusexemplaren.

Mogelijks ook interessant voor jou

Kmo-portefeuille
De opleidingen en bepaalde adviesdiensten van Pixii komen in aanmerking voor subsidiëring via de KMO-portefeuille.