Lineaire Bouwknopen-pakket

Gevalideerde numerieke berekening van bouwknopen maken voor EPB en PHPP.

Lineaire Bouwknopen-pakket
Photo by Kate McLean / Unsplash

Om bouwknopen te berekenen die geschikt zijn voor gebruik in EPB of PHPP, moet gebruik gemaakt worden van een gevalideerde numerieke berekening. Niet enkel moet de software zelf gevalideerd zijn, ook aan de berekening zelf worden heel wat eisen gesteld, net zoals ook aan het uiteindelijke rapport.

De gratis software Therm, ontwikkeld aan het LBNL in de Verenigde Staten, is zo'n gevalideerd rekenpakket dat hiervoor kan worden gebruikt. Therm geeft echter als resultaat geen psi-waarde, maar slechts de totale warmtestroom doorheen een 2D-model. Bovendien is de berekenaar ook vrij in het ingeven van de randvoorwaarden (temperatuur, overgangsweerstand, afmetingen, ...), terwijl dit bepalend is voor het wel of niet gevalideerd zijn van de berekening.

Om het rekenproces te vereenvoudigen werkte Pixii de excel-tool "Lineaire Bouwknopen" uit, afgekort tot LBK. Deze tool ondersteunt en vereenvoudigt het rekenproces in Therm.

In drie stappen kom je tot een gevalideerd resultaat:

Stap 1 in de excel-tool draait rond de berekening in Therm zelf: wat zijn de correcte afmetingen, wat is de equivalente lambda-waarde voor raamkaders, welke randvoorwaarden moeten worden gebruikt, en wat is het resultaat uit Therm.

Stap 2 behandelt de referentietoestand: welke U-waarden moeten worden ingegeven, of moet er eventueel een extra berekening plaatsvinden (en wat zijn daarvoor de randvoorwaarden). Daarbij worden niet-homogene delen ondersteund, houtbouw elementen en ook de berekening van de impact van spouwhaken op de isolatie.

Stap 3 geeft het resultaat, berekent via een macro automatisch het foutpercentage van de berekening, en kijkt na of dit voldoet aan het validatie-criterium.

Inhoud Lineaire Bouwknopen-pakket (LBK v6.7)

Voor 55 verschillende situaties werd een excel-bestand opgemaakt. Daarbij worden alle standaard knopen behandeld: naast funderingsaansluitingen met muren en deuren/ramen, zijn er de aansluitingen tussen raam en gevel, dak en dakvlakvenster, gevel met plat of hellend dak, en alle mogelijke aansluitingen tussen gevels en balkons, vloeren of binnenmuren.

Naast deze excel-tool krijgt u ook de laatste versies van de materiaal- en randvoorwaarden databank voor de Therm versies 6 en 7.4, de verzamelde documenten rond de bouwknopen in EPB en de eisen aan de berekening, en de verschillende nieuwsbrieven van het VEKA die relevant zijn.

Tot slot bevat het LBK pakket voor elk van de 55 verschillende knopen een voorbeeldberekening, zowel het Therm onderdeel als het LBK onderdeel. U hebt dus steeds een concrete case om te vergelijken met de eigen berekening. 

Het pakket bevat dus:

  • excel-tool "Lineaire Bouwknopen"
  • materiaal- en randvoorwaarden databank voor de Therm versies 6 en 7.4
  • de verzamelde documenten rond de bouwknopen in EPB en de eisen aan de berekening
  • voorbeeldberekeningen voor zowel Therm als het LBK onderdeel. 

Download gratis het LBK-pakket

De verdere ontwikkeling van het LBK-pakket is stopgezet en we bieden geen ondersteuning meer voor het gebruik ervan. We hebben daarom besloten om het gratis aan te bieden.