Strengere isolatienorm maakt bouwen niet noodzakelijk duurder

Strengere isolatienorm maakt bouwen niet noodzakelijk duurder

Els Cousin, directeur Pixii: Omdat we paniek willen vermijden, zetten we toch graag even de puntjes op de i. De aankondiging dat bouwen veel duurder zal worden door het nieuwe S-peil dat vanaf 2021 in voege treedt, geldt bijvoorbeeld niét voor wie bewust kiest voor passiefbouw, zo zegt een studie van o.m. de Universiteit Gent in opdracht van het Vlaams Energieagentschap. En wat blijkt als we kijken naar de ‘gemiddelde Vlaming’? Voor wie bouwt volgens de kostenoptimale formule blijkt het volgende: het is slechts een kleiner deel van ons gebouwenpark, vooral de grotere, vrijstaande woningen en bijvoorbeeld ook dakappartementen waar de prijs zal stijgen. Voor rijwoningen en halfopenbouwing wordt bouwen niet per se duurder.

Om het met concrete cijfers te zeggen: meer dan 90 procent van de appartementen en gesloten bebouwingen worden voldoende geïsoleerd met een kostenoptimale schil en vragen dus geen extra investeringen in vergelijking met de situatie van vandaag. Bij halfopen bebouwingen geldt dit voor 65 procent van de gebouwen. Bij de vrijstaande woningen zal evenwel meer dan 70% van de woningen een meerprijs moeten betalen om de toekomstige normen te halen.

Dit betekent vooral dat architecten in dit laatste geval hierdoor meer ‘vormefficiënte’ gebouwen zullen ontwerpen, indien ze moeten werken binnen hetzelfde budget. Wie dus zal willen experimenteren met bepaalde woonvormen in een open bebouwing, zal hiervoor wél een meerkost betalen. Let wel: de verstrenging van het S-peil is een keuze van de overheid en je kan je de vraag stellen of we dit strenger S-peil moeten opleggen? Dit is een zeer technisch vraagstuk, waarover we graag met onze leden en de overheid van gedachten willen wisselen.

Maar soms is het beter om even afstand te nemen en het hele ‘strijdtoneel’ te overschouwen. Wat blijkt? Vanaf januari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw, en in dat cijfer zijn de niet-vergunde renovaties niet inbegrepen (cijfers Statbel). Bovendien moet het aantal renovaties met factor 10 omhoog willen we de klimaatdoelstellingen halen. Misschien moeten we dus beter met z’n allen focussen op die grote uitdaging? Waarom? Omdat dit méér impact zal hebben!