Informatiesessies, klimaattafels en publieksvoorlichting

Als lokaal bestuur kan je inwoners direct engageren. Welke energetische maatregelen kunnen eigenaars nemen? Hoe renoveren met een beperkt budget? Hoe als lokaal bestuur correct bouwtechnisch en toch toegankelijk informeren? Pixii ontwikkelt een oplossing op maat van jouw project.

Informatiesessies, klimaattafels en publieksvoorlichting
Foto jvh/Pixii

Welke energetische maatregelen kunnen eigenaars prioritair nemen? Hoe renoveren met een beperkt budget? En hoe als lokaal bestuur correct bouwtechnisch en toch toegankelijk informeren voor een breed publiek? Pixii kan je helpen met een oplossing op maat.

We helpen lokale besturen met pragmatische, klimaatrobuuste oplossingen om hun duurzaamheidsdoelstellingen richting 2030 en 2050 te halen. Informeren en engageren van inwoners en burgers speelt daarin een essentiële rol. In alle projecten werken  we met heldere, gefaseerde draaiboeken voor alle participanten.

Pixii kan lokale besturen helpen met projecten als:

  • Klimaattafels in het kader van LEKP 2.1. Door burgers uit te nodigen voor een klimaattafel, vergroten we de zichtbaarheid van het LEKP. De doelstelling van het LEKP is om alle Vlaamse burgers te betrekken bij het klimaatverhaal via een lokale aanpak op wijkniveau.  
  • Informatiesessies en participatietrajecten voor inwoners, bewonersgroepen … In veel gevallen vragen lokale besturen om maatwerk om te communiceren met specifieke doelgroepen. Een voorbeeld hiervan is onze ondersteuning van  renovatieprojecten van appartementsgebouwen, inclusief participatieve oplossingen voor de VME. Pixii neemt hier dikwijls een regisseursrol in.
  • Gratis of budgetvriendelijk plan-  en renovatieadvies als een aantrekkelijke manier om inwoners en bedrijven laagdrempelig warm te maken voor klimaatrobuuste bouw- en renovatiekeuzes. Pixii heeft hier uitgebreide ervaring in, ook in formules die via digitale kanalen verlopen.

Rolverdeling

De omvang van de ondersteuning werken we samen  gedetailleerd uit, in overeenstemming met de mogelijkheden die zijn vastgesteld in de offerteaanvraag. Hoe uitgebreid is de gewenste ondersteuning, hoeveel contactmomenten kunnen we inbouwen, steeds op locatie of ook online …? Welke omvang van (eind)rapportering verwacht de opdrachtgever? 

We zorgen voor een deskundige, toetsbare projectaanpak die alle partners de weg wijst en de respectievelijke verantwoordelijkheden benoemt.

Prijs   

Na een vrijblijvend eerste gesprek zal Pixii een gedetailleerde offerte opmaken. Ter indicatie: onze uurprijs voor gemeenten bedraagt (mei 2024) 75 euro per uur (ex. btw).