Informatiesessies, klimaattafels en adviesverlening over energie en klimaatrobuust bouwen

Als onafhankelijke kennisinstelling is Pixii een betaalbare en betrouwbare partner voor steden en gemeenten. We zijn vertrouwd met informatieverstrekking aan een breed publiek en organiseren informatiesessies voor overheden, eventorganisatoren en diverse instellingen.  

Informatiesessies, klimaattafels en adviesverlening over energie en klimaatrobuust bouwen
Foto jvh/Pixii

Als lokaal bestuur kan je inwoners direct aanspreken en ondersteunen om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Welke maatregelen kunnen eigenaars prioritair nemen om panden minder energie te laten verbruiken? Hoe pak je renovaties aan met een beperkt budget? Hoe garandeer je als overheid dat je dienstverlening technisch-wetenschappelijk sluitend is?  

We helpen lokale besturen met pragmatische, klimaatrobuuste oplossingen hun duurzaamheidsdoelstellingen richting 2030 en 2050 te halen met: 

  • klimaattafels, bijvoorbeeld in het kader van LEKP 2.1 
  • diverse participatietrajecten 
  • collectieve bouw- en renovatieprojecten op wijkniveau, zie ook https://nieuws.pixii.be/aanbod/steden-gemeenten/collectieve-renovatie-tot-een-energiepositieve-wijk/
  • renovatieprojecten van appartementsgebouwen, inclusief participatieve oplossingen i.v.m. VME enz. 
  • technische ondersteuning voor duurzaamheidsambtenaren, stedenbouwkundig experts, milieudeskundigen ...  
  • plan-, bouw- en renovatieadvies aan inwoners en bedrijven  
  • trajectbegeleiding bij ontwerp, berekening, uitvoering en certificatie;  
  • opleidingenadvies op maat.  

Prijs   

Na een oriënterend gesprek zal Pixii een gedetailleerde offerte opmaken.