Ondersteuning bij technologische innovatie

Innovatieve plannen voor een product of dienst? Pixii biedt gespecialiseerde en individuele ondersteuning!

Ondersteuning bij technologische innovatie
Photo by Kyle Glenn / Unsplash

Het gespecialiseerde team van Pixii helpt je jouw innovatieve plannen vorm te geven en waar te maken. Wij zijn er niet alleen om jouw vragen te beantwoorden. Naast korte adviezen kunnen we ook een individueel begeleidingstraject opstarten.  We focussen daarbij op een overdracht van kennis waarover je als onderneming niet beschikt of die je onvoldoende beheerst en die door middel van studiewerk op maat aangeleverd kan worden.

Onze technisch adviseurs bekijken waar je noden liggen en waar ze je kunnen bijstaan. Kleinere vragen kunnen worden beantwoord in een adviesgesprek. Is er een match in vraag en aanbod? Dan kan de ondersteuning verder worden uitgediept in een persoonlijk adviestraject! 

Heb je vragen, ideeën of interesse? Neem gerust contact op!

Expertisedomeinen innovatie

Energiezuinig renoveren

Wat zijn zinvolle doelstellingen voor integrale renovatie? Hoe bied ik een gefaseerde aanpak aan? Hoe combineer je hoge energie-efficiëntie met een beperkt budget? 

 • Pixii werkt voor en samen met jou een aanbod voor energiezuinige renovatie uit, met als doel voorloper te worden in de sector. De nadruk ligt op de gebouwschil als eerste stap, maar binnen een holistische benadering van renovatie.
 • Pixii werkt een vooruitstrevend aanbod uit voor gefaseerde energiezuinige renovatie, met aandacht voor planning en interactie tussen de verschillende maatregelen.

EPB-aanvaarde bouwknopen

Welke bouwknopen worden aanvaard en welke niet? Hoe groot is hun impact? Kan of moet elke bouwknoop opgelost worden?

 • Pixii evalueert bouwknopen voor EPB of PHPP en analyseert de bouwfysische risico's en de thermische prestaties van bouwknopen.
 • Onze adviseurs doen research naar beschikbare technische oplossingen en reiken oplossingen aan voor specifieke probleemknopen.

Een performante luchtdichtheid

Waar zitten de grootste luchtlekken, en hoe kunnen deze worden gedicht? Hoe groot is hun impact? Hoe kan je eenvoudig een goed resultaat verzekeren?

 • Pixii identificeert knelpunten rond luchtdichtheid die kansen bieden om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen.
 • Onze specialisten ontwikkelen in overleg typedetails of typeplannen met efficiënte oplossingen voor de luchtdichtheid van bouwsystemen.
 • Pixii ontwikkelt en verfijnt uitvoeringsmethodes voor een performante luchtdichtheid van bouwsystemen, met aandacht voor zowel de ontwerp- als de werffase.

Keuze van een kwaliteitsvolle ventilatie

Hoe verzeker je een kwaliteit? Voor welk systeem kies je?

 • Pixii helpt interne procedures rond kwaliteit mee uit te werken en geeft inzicht in alle mogelijke tools en metingen (vb. luchtdichtingstesten van leidingen).
 • Onze specialisten optimaliseren verbruik en inregeling van jouw ventilatiesysteem en zoeken de beste oplossing in functie van luchtkwaliteit en energieverlies.
 • Pixii geeft advies rond het kiezen van het beste systeem rekening houdend met EPB en kosten.

Verwarming en koeling

Welke systemen bieden de meest kostenefficiënte oplossing  en wat zijn de voor- en nadelen? Wat met hernieuwbare energie? Hoe groot is het rendement van PV, zonneboiler, douchewarmtewisselaar, ...?

 • Pixii helpt sleutel-op-de-deurbedrijven en aannemers bij het evalueren en optimaliseren van de gekozen verwarmings- en koelingssystemen.
 • Onze experten helpen de dimensionering van het vermogen voor verwarming na te kijken.

Nul-energie of nul-op-de-meter

Welk nul-energie-aanbod wil je aanbieden?

 • Pixii geeft invulling aan de uitwerking van een definitie van nul-energie of van nul-op-de-meter. We zoeken samen een goed evenwicht tussen de verschillende componenten (isolatie, schrijnwerk, technieken, hernieuwbare energie …).

Voor wie?

De technische adviseurs helpen iedereen verder die wil innoveren met het oog op BEN of energieneutrale nieuwbouw of renovatie. Als kmo kom je in aanmerking voor subsidiëring via de kmo-portefeuille.

Onze dienstverlening richt zich in de eerste plaats op:

 • ontwerpers en uitvoerders van daken en buitenwanden (aannemers van dakwerken, dichtingswerken, timmerwerken, houtsysteembouw, isolatiewerken, luchtdichtingswerken en aanverwante sectoren)
 • sleutel-op-de-deurbouwers
 • algemene aannemers
 • fabrikanten van producten en systemen voor bouwcomponenten
 • ontwerpers en studiebureaus
 • producenten en installateurs van technische installaties

Referenties

 • IBC: bouwknopenanalyse houtmassiefbouw, evaluatie en metingen luchtdichtheid, samen uitwerken van oplossingen
 • Dairco: bruikbaarheid phpp-software bij subtropisch klimaat: onderzoek klimaatdata en simulaties
 • Arkana: hygrothermische simulaties wand- en dakopbouw in houtskelet
 • Fereco: evaluatie van de opbouw van staalskeletwanden
 • Durabrik: optimatisatie van de bestaande funderingsaansluitingen met bouwknopenanalyse
 • Biowood: toepasbaarheid van bouwsysteem en optimalisatie richting passief
 • Cellumat: onderzoek en uitwerking bouwsysteem voor passief en lage energie

Getuigenis Cellumat: "Technologieverkenning was echt op maat van ons bedrijf"

Cellumat, producent van cellenbetonblokken, koos in 2013 voor een technologieverkenning bij Passiefhuis-Platform (het huidige Pixii). Hierdoor kon Cellumat een volgende stap zetten in de marktintroductie van hun monolitisch bouwsysteem geschikt voor passiefbouw. In 2015 werden de eerste passieve gebouwen met dit systeem gebouwd.

Pascal Vandelannoote, business development manager Benelux bij Cellumat, blikt tevreden terug op de samenwerking: “Als bedrijf wilden we een volledig bouwsysteem introduceren met de pas ontwikkelde Passifbloc. Pixii-expert Wouter Hilderson, onze technisch directeur ing. Marc Lacrosse en ikzelf hebben vervolgens de doelstelling voor de technologieverkenning vastgelegd: de toepasbaarheid van de Passifbloc voor passiefbouw onderzoeken, alle bouwknopen correct uitwerken en het gebruik van isolatiemateriaal vermijden. We wilden uitleg over bouwknopen en uitvoeringsdetails om advies te geven aan architecten, studiebureaus, aannemers, EPB-calculatoren en bouwheren. We hebben de uitvoeringsdetails aangeleverd aan Wouter. Hij heeft ze geanalyseerd, berekend en verbeterd.” Het resultaat was een uitgebreid rapport met alle berekeningen en geoptimaliseerde detailtekeningen.

Wouter suggereerde bovendien om de proef op de som te nemen door de luchtdichtheid van ons bouwsysteem te testen bij de Universiteit Gent, zowel zonder als met bepleistering. Nu is bewezen wat we al dachten, namelijk dat we een monolitisch bouwsysteem met cellenbeton hebben voor passief en bij uitbreiding voor lage energie.

De uitwerking van de studie verliep goed, niet in het minst omdat een aantal overlegmomenten waren ingepland om de stand van het onderzoek te bespreken en waar nodig bij te sturen. “Er was een goede wisselwerking. De technologieverkenning was echt op maat van ons bedrijf. Onze verwachtingen werden dan ook volledig beantwoord. Ik heb deze adviesvorm een tijdje geleden zelfs aan twee bedrijven aangeraden”, besluit Vandelannoote.


Innovatieondersteuning aanvragen

Heb je vragen, ideeën of interesse? Neem gerust contact op via info@pixii.be!

Onze technisch adviseurs bekijken waar je noden liggen en waar ze je kunnen bijstaan. Kleinere vragen kunnen worden beantwoord in een adviesgesprek. Is er een match in vraag en aanbod? Dan kan de ondersteuning verder worden uitgediept in een persoonlijk adviestraject!

Tarieven

Is kort advies onvoldoende om een concrete en praktische oplossing te bieden voor jouw vraag? Dan werken we een vervolgtraject uit via een technologieverkenning en een offerte op maat. Als Pixii-lid geniet je hierbij van 20% ledenkorting.

Als kmo kom je in aanmerking voor subsidiëring via de kmo-portefeuille. Afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf krijg je zo 20% tot 30%  van de factuurkosten van het studiewerk (excl. btw) door de Vlaamse overheid terugbetaald.

Korte adviezen worden altijd in regie aangerekend.